Anne Trolle - eksamineret tegnsprogstolk

Mobil: 22 98 27 02 – tolk@annetrolle.dk  – Følg mig på Facebook